Förklaring om personuppgiftsskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag och för att du besöker vår webbplats https://www.autohero.com/se (hädanefter 'Webbplatsen').

Autohero Sweden AB (hädanefter 'Autohero' eller 'vi') tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar.
I den omfattning vi behandlar personuppgifter på något annat sätt (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer för en berörd person [sådan person kallas hädanefter ”den Registrerade”]), görs detta uteslutande i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (hädanefter ”GDPR”) och landsspecifika bestämmelser om personuppgiftsskydd som gäller Autohero.

Eventuell behandling av personuppgifter för vilka det inte finns någon lagstadgad rättslig grund sker endast (om överhuvudtaget) med ditt samtycke.
Denna förklaring om personuppgiftsskydd förser dig med information om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som behandlas av Autohero gällande dina rättigheter.

1. Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i GDPR och andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen är:

Autohero Sweden AB
Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma
Telefon: 08-124 11 420

2. Dataskyddsombud

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt om du har några frågor och/eller förslag angående dataskydd.

Du når vårt dataskyddsombud på:

Autohero Sweden AB
Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma
Telefon: 08-124 11 420

3. Behandling av data som du har lämnat till oss

Varje gång Webbplatsen öppnas av en användare samlar Webbplatsen allmänna data och information.

Dessa allmänna data och denna information lagras i serverns loggfiler.

Detta gäller följande data:

 • webbläsartyper och versioner som används,
 • operativsystemet som används av det anslutande systemet,
 • den webbsida från vilken ett anslutande system kom till på denna Webbplats (kallas för en referenssida)
 • de underordnade webbplatser som nås på denna Webbplats via ett anslutande system,
 • datum och tid för en åtkomst till Webbplatsen,
 • IP-adressen,
 • internetleverantören för det anslutande systemet
  och
 • andra liknande data och information som syftar till att avvärja fara vid angrepp riktade mot våra IT-system.
Vid behandling av dessa användningsdata drar Autohero aldrig några slutsatser om den Registrerade. Autohero behöver dessa data i syfte att:

 • Visa korrekt innehåll på den här webbplatsen,
 • optimera innehållet i, och annonsering för denna webbplats,
 • säkerställa den permanenta funktionaliteten för våra IT-system om den teknik som ligger till grund för denna webbplats men även,
 • för att tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter så att de kan driva straffrättsliga förfaranden i händelse av ett cyberangrepp.

Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.
Dessa data i anonymiserad form analyseras i första hand av Autohero, och i andra hand för att öka dataskyddet och datasäkerheten. Alla anonymiserade data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av den Registrerade.

4. Behandling av data som du har lämnat till oss

Vi samlar in och lagrar data som du tillhandahåller oss när du använder Webbplatsen, och närmare bestämt när du använder Webbplatsens program, tjänster eller verktyg.

Sådan data innefattar:
 • data som du lämnar vid registrering eller när du registrerar dig för en av våra tjänster, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer, postnummer,
 • data som du har lämnat till oss för att ingå ett inköpsavtal avseende ett begagnat fordon.
 • Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 b i GDPR.
 • data som du skickar till oss via sociala medier, webbplatser eller tjänster,
 • data som överförs i samband med att lösa problem och korrespondens/återkoppling på Webbplatsen eller via e-post/fax/post,
 • ytterligare personuppgifter som vi begär av dig och som vi behöver för verifiering av dig eller för verifieringsändamål vid misstänkt brott mot våra användarvillkor.
 • Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR..

  5. Överföring av data till dotterbolag

  Autohero är ett dotterbolag till AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin, Tyskland (hädanefter 'AUTO1 Group').
  Data som har samlats in via Webbplatsen lagras inte och behandlas vidare av Autohero som använder sig av tekniska tjänster från AUTO1 Group och lagras där om och i den utsträckning detta är nödvändigt för de ovan angivna behandlingsändamålen. AUTO1 Group är skyldig att bibehålla konfidentialitet i detta avseende och behandlar endast uppgifterna enligt Autohero:s instruktioner. Respektive rättslig grund beskrivs i artikel 28 i GDPR.
  AUTO1 Group är moderbolag för följande dotterbolag. Autohero GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, Germany och VKDB Sverige AB (hädanefter 'AUTO1-dotterbolag').
  En överföring av dina personuppgifter till och dess behandling av AUTO1-dotterbolag uppstår endast för följande ändamål:

  • administrering av personuppgifter Vad gäller den relaterade behandlingen av tekniska data behandlar AUTO1-dotterbolaget personuppgifter strängt konfidentiellt och endast när det sker på uppdrag av Autohero och enligt dess instruktioner. Den rättsliga grunden för detta beskrivs i artikel 28 i GDPR.
  • behandling av dina förfrågningar Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 f i GDPR.
  • avtalsbehandling Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 b i GDPR.

  6. Användning och överföring av data i samband med fordonsfinansiering

  Om du väljer att få ditt fordon finansierat behöver vi ytterligare uppgifter från dig (t.ex. försäkringsinformation).
  Vi vidarebefordrar de uppgifter som du lämnar till oss för finansiering av fordon till den finansierande banken.

  Vi samarbetar med följande banker:

  • Santander Consumer Bank, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna
  • SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), 106 40 Stockholm
  Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är artikel 6.1 b i GDPR.

  • Observera den finansierande bankens förklaring om personuppgiftsskydd i förekommande fall.

  7. Överföring av personuppgifter till externa tjänsteleverantörer

  Autohero mottar hjälp från externa tjänsteleverantörer för viss teknisk dataanalys, behandling eller lagringsprocesser (t.ex. för att erhålla aggregerad och icke-personlig statistik från databaser eller för lagring av säkerhetskopior). Dessa tjänsteleverantörer är noggrant utvalda och uppfyller höga krav på dataskydd och datasäkerhet. De är skyldiga att upprätthålla strikt konfidentialitet och endast behandla personuppgifter när det sker på uppdrag av Autohero och enligt Autohero:s instruktioner. Den rättsliga grunden för sådana tjänsteleverantörers medverkan beskrivs i artikel 28 i GDPR.

  Autohero samarbetar med företag och andra enheter som tillhandahåller specialiserad expertis avseende särskilda områden (t.ex. skattekonsulter, juridiska rådgivare, redovisningsföretag, logistikföretag). Dessa enheter är antingen juridiskt eller avtalsenligt förpliktade att upprätthålla konfidentialitet. Den rättsliga grunden är, beroende på respektive slags samarbete, artikel 6.1 b, eller f, i GDPR om en överföring av personuppgifter till dessa enheter är nödvändig.

  8. Prenumeration på nyhetsbrev

  Om du prenumererar på nyhetsbrevet använder vi din e-postadress för att skicka respektive nyhetsbrev, där vi regelbundet informerar dig om intressanta ämnen.

  Vi säkerställer att du prenumererar på relevant nyhetsbrev – för att förhindra obehöriga prenumerationer på uppdrag av tredje part – genom att skicka dig en e-postbekräftelse när du börjar prenumerera på nyhetsbrevet enligt processen för dubbel anmälan där vi ber dig att bekräfta att du har tecknat en prenumeration.

  Vi lagrar också din IP-adress samt datum och tid för prenumerationen på nyhetsbrevet och bekräftelsen för att kunna spåra och framställa bevis för prenumerationen vid ett senare tillfälle.

  Vi lagrar även din e-postadress för att skicka dig nyhetsbrevet, såvida inte och tills du avslutar prenumerationen eller vi slutar skicka dig nyhetsbrevet.

  För ändamålet med statistiska analyser av våra nyhetsbrevskampanjer innehåller nyhetsbrevet vad som kallas spårningspixlar.

  Det är en miniatyrbild som är inbäddad i e-postmeddelandet och som är formaterad i HTML, vilket gör det möjligt för oss att upptäcka om och när du har öppnat ett e-postmeddelande och vilka länkar i e-postmeddelandet som du klickat på.

  Som en del av denna process överförs din IP-adress till våra servrar.

  Vi lagrar dock inte denna IP-adress eller några andra personuppgifter.

  Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

  Du kan när som helst återkalla ditt medgivande med omedelbar verkan för alla typer av nyhetsbrev utan att det medför några andra kostnader än standardkostnaderna för dataöverföring (t.ex. kostnader från din internetleverantör). I sådana fall skickar vi inte nyhetsbrevet längre.

  Om vi mottar en återkallelse av medgivande från dig lägger vi till dina personliga kontaktuppgifter till en blockeringslista som vi använder för att se till att vi inte skickar någon oönskad reklam.

  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

  9. Cookies

  Webbplatsen använder Cookies.

  Cookies är textfiler som placeras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

  Cookies lagras på hårddisken på användarens dator och de orsakar ingen skada.

  Webbplatsens Cookies innehåller personuppgifter om användaren.

  Cookies gör att användaren av Webbplatsen till exempel inte behöver ange data en andra gång, men förenklar även överföringen av specifikt innehåll och hjälper Autohero identifiera särskilt populära områden på Webbplatsen.

  Det gör det bland annat möjligt för Autohero justera innehållet på Webbplatsen efter användarnas specifika behov.
  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

  Användaren kan när som helst förhindra att denna Webbplats placerar Cookies genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att Cookies placeras.

  Dessutom kan eventuella Cookies som redan har placerats när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

  Detta är möjligt på alla vanliga webbläsare.

  Om användaren inaktiverar placeringen av Cookies i den webbläsare som används kan det leda till att vissa av Webbplatsens funktioner inte går att använda fullt ut.

  10. Google Analytics

  Den här Webbplatsen använder Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys innebär insamling, sammanställning och analys av data över besökares beteende på olika webbsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om från vilken webbsida den Registrerade besöker en annan webbsida (kallas för referenssida), vilka underwebbsidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en underwebbsida visades.Webbanalyser används främst för att optimera webbsidor och för att utföra en kostnadsnyttoanalys av internetannonsering.

  Det operativa företaget för Google Analytics-komponenten är Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC har certifierats inom ramen skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man uppfyller europeisk dataskyddslagstiftning
  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

  För webbanalys via Google Analytics använder Autohero ”_gat._anonymizeIp”. Google använder detta suffix för att förkorta och anonymisera den Registrerades IP-adress för internetanslutningen om vår Webbplats besöks från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan EES-avtalsslutande stat.

  Syftet med Google Analytics-komponenten är analys av flödet av besökare på Webbplatsen. Google använder dessa data och den information som samlats in bland annat för att analysera användningen av Webbplatsen i syfte att sammanställa onlinerapporter åt oss som visar aktiviteterna på Webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med användningen av Webbplatsen.

  Google Analytics använder det som kallas för ”cookies”, d.v.s. textfiler som är lagrade på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använt webbplatsen. Varje gång en person besöker någon av de enskilda sidorna på den här Webbplatsen – som drivs av den personuppgiftsansvarige med ansvar för behandlingen och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats – uppmanas webbläsaren på den Registrerades IT-system automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att analysera dessa data online. I samband med denna tekniska process får Google information om personuppgifter – t.ex. den Registrerades IP-adress – som bland annat gör det möjligt för Google att spåra besökarnas härkomstplats samt klick och därigenom möjliggöra fakturering av uppdrag.

  Personuppgifterna – t.ex. tidpunkten för besöket, platsen från vilken Webbplatsen besöktes och hur många gånger den Registrerade besökte Webbplatsen – lagras med hjälp av cookie. Varje gång Webbplatsen besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för internetanslutningen som används av den Registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google överför potentiellt dessa personuppgifter, som samlades in via den tekniska processen, till tredje part.

  Såsom redan påpekats ovan kan den Registrerade när som helst förhindra att vår Webbplats placerar cookies genom att justera inställningarna för webbläsaren som används och därigenom permanent invända mot att cookies placeras. En sådan justering av inställningarna för webbläsaren som används hindrar även Google från att placera en cookie i den Registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

  Den Registrerade har även möjlighet att invända mot insamlingen av data som framställts av Google Analytics och som är kopplad till användningen av denna Webbplats. Den Registrerade har även möjlighet att invända mot Googles behandling av sådana data och att förhindra sådan insamling och behandling. Om den Registrerade vill göra detta måste hon/han ladda ner ett webbläsartillägg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg talar om för Google Analytics via JavaScript att inga data och ingen information om besök av webbsidor får överföras till Google Analytics.
  Google uppfattar installationen av webbläsartillägget som en invändning. Om den Registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare datum, måste den Registrerade installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den Registrerade, eller av någon annan person inom den Registrerades kontrollområde, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

  Du hittar mer information och gällande bestämmelser om Googles dataskydd på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer ingående på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

  11. Google Tag Manager

  Den här Webbplatsen använder Google Tag Manager.

  Den här tjänsten möjliggör hantering av webbplatskoder via ett gränssnitt.

  Taggar är små kodelement som bland annat tjänar till att mäta trafik och besökarnas beteende.

  Google Tag Manager implementerar enbart taggar.

  Inga cookies används och därmed samlas inga personuppgifter in som en del av processen.

  Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur potentiellt samlar in data.

  Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data.

  Om en inaktivering utfördes på nivån för domänen eller kakan ligger den kvar för alla spårningstaggar förutsatt att de implementeras med Google Tag Manager.

  12. Google AdWords

  Webbplatsen använder Google Conversion Tracking. Det innebär att Google AdWords placerar en kaka på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons.
  Som en del av sina försäljningsaktiviteter uppmärksammar Autohero potentiella kunder på de erbjudandena på Webbplatsen genom att använda Google AdWords, det vill säga annonser, till exempel i samband med Googles sökresultat.

  I det här sammanhanget finns det några specifika punkter att notera i förhållande till den kaka som Google placerar på din dator om du har besökt Webbplatsen via en Google-annons: den här kakan blir ogiltig efter 30 dagar och tjänar då inte längre ändamålet med personlig identifiering.

  Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen som tillhör AdWords-kunden och kakan ännu inte har löpt ut kan Google och kunden se att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan.

  Varje AdWords-kund får en annan kaka.
  Det är därför inte möjligt att spåra cookies via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som getts med hjälp av konverteringskakan har till syfte att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valde konverteringsspårning. AdWords-kunder får se det totala antalet användare som klickade på deras annons och som omdirigerades till en sida som var försedd med en tagg för konverteringsspårning. De får emellertid inte någon information som kan användas för att identifiera användare personligen.
  Om du inte vill delta i spårningsprocessen kan du också neka till placeringen av en kaka som är nödvändig för det ändamålet – till exempel genom att justera webbläsarinställningarna för att generellt inaktivera automatisk placering av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att justera webbläsarinställningarna för att blockera cookies från domänen www.googleadservices.com.
  Se Googles sekretesspolicy för konverteringsspårning på https://policies.google.com/privacy?gl=de.
  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

  13. Doubleclick by Google

  Webbplatsen använder DoubleClick by Google. DoubleClick by Google är en tjänst som tillhandahålls av Google. DoubleClick by Google använder cookies för att visa annonser som är relevanta för dig. För detta tilldelas ett pseudonym-ID till din webbläsare för att verifiera vilka annonser som visades i din webbläsare och vilka annonser som du klickade på. cookies innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av DoubleClick-cookies kan Google och dess partners webbplatser bara placera annonser på grundval av tidigare besök på våra eller andra webbplatser på internet. Informationen som genereras av dessa cookies skickas av Google för analysändamål till en server i USA och lagras där. En överföring av data från Google till tredje part sker endast på grundval av lagbestämmelser eller i samband med avtalsenlig behandling av data. Google kommer under inga omständigheter att matcha dina data med andra data som samlats in av Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera inställningarna för din webbläsares programvara. Observera dock att du i så fall eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner på Webbplatsen. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookies och som är kopplade till din användning av Webbplatsen samt Googles behandling av sådana data genom att ladda ner webbläsarens plugin-program på https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB under alternativet ”Tilläggsprogram för inaktivering av DoubleClick“ och installera det.Du kan även inaktivera DoubleClick-cookies på sidan för Digital Advertising Alliance på http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.

  14. Mouseflow

  Denna Webbplats använder Mouseflow, vilket är ett webbanalysverktyg från Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Köpenhamn, Danmark (hädanefter ”Mouseflow”), för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonym IP-adress). På så vis skapas ett protokoll med musrörelser och klick som syftar till att spela upp slumpmässiga exempel på enskilda webbplatsbesök och använda dem för att identifiera potentiella förbättringsområden för Webbplatsen. Informationen är inte personlig och skickas inte vidare. Om du inte vill att en sådan inspelning ska äga rum kan du inaktivera den på alla webbplatser som använder Mouseflow via följande länk: www.mouseflow.de/opt-out/. Du hittar sekretesspolicyn för Mouseflow på https://mouseflow.de/privacy/

  15. Amazon Cloudfront

  Denna webbplats använder Amazon CloudFront, vilket är ett CDN (innehållsleveransnät) i Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (hädanefter ”Amazon”).

  En CDN förkortar webbplatsens inläsningstid.

  Amazon driver flera servrar i Europa (inklusive i Frankfurt am Main, Tyskland och Milano, Italien) för att kunna skicka våra data till dig så fort som möjligt.

  Ur teknisk synpunkt kan det dock inte uteslutas att din webbläsare får åtkomst till en server utanför EU (t.ex. för att du får åtkomst till den här webbplatsen utanför EU eller av någon annan anledning).

  I sådant fall skickas data från din webbläsare direkt till respektive land och/eller region (Nord- och Sydamerika, Asien, Australien).

  Amazon har certifierats inom ramen skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (Privacy-Shield framework) och erbjuder därigenom en garanti för att man överensstämmer med europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

  Du hittar mer information om Amazon CloudFront på https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.

  Du hittar Amazons sekretesspolicy på https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

  16. CrazyEgg.com

  Denna Webbplats använder spårningsverktyget CrazyEgg.com för att registrera slumpmässigt utvalda enskilda besök (endast med en anonym IP-adress). Med hjälp av cookies kan det här spårningsverktyget analysera hur du använder Webbplatsen (t.ex. vilket innehåll som du klickar på). För detta ändamål visas en användarprofil. Verktyget skapar användarprofiler med hjälp av pseudonymer.
  Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 f i GDPR.
  Du kan när som helst invända mot insamlingen, behandlingen och användningen av data som genereras av CrazyEgg.com genom att följa anvisningarna på http://www.crazyegg.com/opt-out. Du hittar mer information om CrazyEgg.coms dataskydd på http://www.crazyegg.com/privacy.

  17. Facebook SDK

  Vi integrerar vad som kallas för Facebook SDK i vår app för mobila operativsystem. Med den här programvaran kan vi spåra frågan via vilken reklamkampanj på Facebook som sociala nätverksanvändare uppmanades att ladda ner vår app. För detta ändamål skickar vi app-ID, appversionen och information om att appen startades till Facebook. Inga ytterligare uppgifter skickas till Facebook.

  18. Radering och blockering av personuppgifter

  Autohero lagrar endast andra personuppgifter under en sådan tidsperiod som krävs för att uppnå syftet med lagringen. När lagringens syfte har upphört, raderas eller anonymiseras personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagbestämmelserna. Användningsdata raderas vanligen efter 30 dagar.

  19. Den Registrerades rättigheter

  Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges i denna paragraf kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post eller brev).

  a. Rätt till information

  Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida personuppgifter om dig behandlas.

  b. Rätt till åtkomst

  Du har rätt att få information om framför allt följande:

  • vilka personuppgifter om dig som lagras,
  • syftet med behandlingen,
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas,
  • mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att föras vidare,
  • den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period,
  • rätten att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet,
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande,
  • om personuppgifter har överförts till tredjeland eller till en internationell organisation.

  c. Rätt till rättelse

  Du har rätt att kräva

  • rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dig
   och
  • komplettering av ofullständiga personuppgifter som gäller dig.

  d. Rätt till radering

  Du har rätt att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål, särskilt om

  • de syften för vilka personuppgifter har samlats in eller på annat sätt behandlats inte längre gäller,
  • du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundades sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,
  • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre
   och/eller
  • personuppgifterna har behandlats på ett rättsstridigt sätt.

  e. Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att kräva en begränsning av behandlingen om

  • du bestrider noggrannheten i personuppgifterna, det vill säga under en period som gör det möjligt för Autohero att verifiera riktigheten i dem,
  • behandlingen är olaglig och du i stället för radering av personuppgifter kräver begränsning av personuppgifternas användning,
  • personuppgifterna inte längre behövs för syftet med behandlingen, men du behöver personuppgifter för att etablera, utöva eller försvara juridiska krav,
  • du har invänt mot behandlingen och det ännu inte har förtydligats om din invändning kommer att leda till att uppgiftsbehandlingen stoppas.

  f. Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  Dessutom har du rätt att få personuppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig i den utsträckning detta är tekniskt genomförbart och så länge det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

  g. Rätt att göra invändningar

  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som gäller dig av skäl som rör din särskilda situation om behandlingen av uppgifterna grundar sig på följande:

  • behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som eftersträvas av Autohero eller en tredje part.
  Vid en invändning kommer Autohero upphöra med behandlingen av personuppgifterna om det inte finns tvingande och berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är att etablera, utöva eller försvara företaget mot rättsliga anspråk.

  Om du vill göra invändningar kan du när som helst skicka ett meddelande med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i klausul 1 eller 2 (t.ex. via e-post, fax, brev).
  Du kan uppdatera dina cookie-preferenser här