Polityka Prywatności Autohero Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką i za wejście na naszą stronę internetową https://www.autohero.com (dalej „Strona Internetowa”)

Autohero Polska Sp. z o.o. (dalej „Autohero” lub „Spółka”) bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim spółka przetwarza dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu danej osoby [taka osoba określana jest dalej mianem „Osoby, której dane dotyczą”) ma to miejsce zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej „RODO”) oraz zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych wiążącymi dla spółki Autohero.

Każde przetwarzanie danych osobowych, dla którego nie ma podstaw prawnych będzie mieć miejsce (jeżeli w ogóle) wyłącznie za zgodą użytkownika.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych zawiera szczegóły dotyczące charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych przez Autohero, a także informacje o prawach Osoby, której dane dotyczą.

1. Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w znaczeniu RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych jest

Autohero Polska Sp.z o.o.
Połczyńska 31 A, 01-377 Warszawa
Telefon: + 48 882 000 404
BDO: 000099668

2. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań i/lub sugestii w odniesieniu do ochrony danych, można skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnej chwili.

Nasz inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem:
Autohero Polska Sp. z o.o.
Połczyńska 31 A; 01-377 Warszawa
Telefon: + 48 882 000 404
BDO: 000099668

3. Przetwarzanie danych o użytkowaniu

Za każdym razem, gdy na niniejszą Stronę Internetową wchodzi użytkownik, Strona Internetowa zbiera ogólne dane i informacje.

Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log na serwerze.

Dotyczy to następujących danych:

 • rodzaj przeglądarki i stosowana wersja,
 • system operacyjny systemu uzyskującego dostęp,
 • Strona Internetowa, z której system trafił na Stronę Internetową (znana jako adres odsyłający),
 • podstrony, które system wchodzący na Stronę Internetową odwiedza na Stronie Internetowej,
 • data i godzina wejścia na Stronę Internetową,
 • adres IP,
 • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp,
  oraz
 • inne podobne dane i informacje mające na celu zapobiegać ryzyku w przypadku ataków skierowanych na nasze systemy IT.

Przetwarzając te dane o użytkowaniu, Autohero nie wyciąga żadnych wniosków na temat Osoby, której dane dotyczą.

Autohero potrzebuje tych danych, by
 • w sposób poprawny wyświetlać zawartość Strony Internetowej, optymalizować treść i reklamy dla tej Strony Internetowej,
 • zapewnić ciągłość naszych systemów IT oraz technologii stanowiących podstawę tej Strony Internetowej
  a także
 • przekazać organom ścigania informacje, które są niezbędne w celach przeprowadzenia postępowań karnych w przypadku cyberataku.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Te dane w zanonimizowanej formie są analizowane przez Autohero na potrzeby statystyczne, a także by zwiększyć poziom ochrony i bezpieczeństwa danych.

Zanonimizowane dane w plikach log na serwerze są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez Osobę, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych, które zostały nam przekazane

Przetwarzamy i przechowujemy dane, które są nam przekazywane podczas korzystania z naszej Strony Internetowej, a zwłaszcza podczas korzystania z jej aplikacji, usług lub narzędzi.

Takie dane obejmują:
 • dane przekazane nam podczas rejestracji lub subskrypcji naszych usług, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, kod pocztowy;
 • dane, które zostały nam przekazane w ramach zawarcia umowy zakupu używanego samochodu;
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

 • dane przesłane nam przez media społecznościowe, strony lub serwisy;
 • dane przesłane nam w kontekście rozwiązywania problemów i korespondencji/opinii zwrotnej dotyczącej Strony Internetowej lub za pośrednictwem e-maila/faksu/poczty tradycyjnej;
 • dodatkowe dane osobowe, o które wnioskujemy i których potrzebujemy w celu uwierzytelnienia lub zweryfikowania użytkownika w przypadku możliwego naruszenia naszych warunków użytkowania.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

5. Przesył danych do spółek stowarzyszonych

Autohero to spółka zależna AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin, Niemcy (dalej „AUTO1 Group”).

Dane, które zostały zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej są przechowywane i przetwarzane przez Autohero z wykorzystaniem narzędzi technicznych AUTO1 Group i są przez nią przechowywane w zakresie, w jakim jest to konieczne na cele przetwarzania zdefiniowane powyżej. AUTO1 Group ma obowiązek zachowania poufności w tej kwestii i przetwarza dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami Autohero. Stosowną podstawą prawną jest Art. 28 RODO.

AUTO1 Group jest spółką macierzystą następujących spółek zależnych:

Autohero Polska Sp. z o.o.
Połczyńska 31A; 01-377 Warszawa
BDO: 000099668
oraz
Auto1 Polska Sp. z o.o.
Połczyńska 31A; 01-377 Warszawa
(dalej „Spółki zależne AUTO1”).

Przekazanie danych osobowych na rzecz Spółek zależnych AUTO1 i przetwarzanie tych danych przez te spółki ma miejsce tylko w następujących celach:

 • administrowanie danych osobowych.
  Na potrzeby technicznego przetwarzania danych, Spółka zależna AUTO1 przetwarza dane w sposób poufny i wyłącznie na polecenie Autohero i zgodnie z jej instrukcjami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 28 RODO.
 • przetwarzanie zapytań
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.
 • przetwarzanie umów
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

6. Użycie i przesył danych w kontekście finansowania samochodu

W sytuacji, gdy klient decyduje się na finansowanie samochodu, potrzebujemy dodatkowych informacji (np. stan cywilny, informacje związane z ubezpieczeniem).
Przekazujemy dostarczone nam dane do banku odpowiedzialnego za finansowanie zakupu.
Współpracujemy z następującymi bankami:

 • Cofidis S.A. Oddział w Polsce; ul. Domaniewska 39A; 02-672 Warszawa
 • AS Inbank SA Oddział w Polsce; ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(b) RODO.

Należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych banków finansujących zakup, jeżeli to konieczne.

7. Przesył danych osobowych do zewnętrznych usługodawców

Autohero korzysta z usług zewnętrznych usługodawców na potrzeby technicznej analizy danych, czy procesów przetwarzania lub przechowywania (np. by otrzymać zagregowane, bezosobowe statystyki z baz danych lub w celu przechowywania kopii zapasowych). Ci usługodawcy są starannie wybierani i spełniają wysokie standardy w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych. Są oni zobowiązani zachować ścisłą poufność danych i przetwarzać dane wyłącznie na polecenie Autohero i zgodnie z jej instrukcjami. Podstawą prawną regulującą angażowanie takich usługodawców jest Art. 28 RODO.
Autohero współpracuje ze spółkami i innymi podmiotami, które świadczą wyspecjalizowaną ekspertyzę w odniesieniu do niektórych obszarów (np. konsultanci podatkowi, radcy prawni, biura rachunkowe, firmy logistyczne). Te podmioty są zobowiązane prawnie lub umownie do zachowania poufności. Jeżeli konieczny jest przesył danych osobowych do takich podmiotów, podstawą prawną, w zależności od rodzaju współpracy, jest Art. 6(1)(b) lub (f) RODO.

8. Subskrypcja newslettera

Dokonując subskrypcji newslettera wykorzystamy adres e-mail, aby wysyłać nowe wydania naszego newslettera, za pośrednictwem których przekazujemy użytkownikom informacje na temat interesujących zagadnień.
Aby zagwarantować użytkownikom poprawną subskrypcję newslettera – to jest, aby uniemożliwić nieautoryzowaną subskrypcję w imieniu stron trzecich – po dokonaniu subskrypcji, w ramach mechanizmu „double-opt-in” prześlemy użytkownikowi wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie subskrypcji.
Przechowamy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę subskrypcji i potwierdzenia, aby móc prześledzić i potwierdzić subskrypcję w późniejszym terminie.
Przechowamy adres e-mail użytkownika, by wysyłać mu newsletter, do chwili, gdy ten zrezygnuje z subskrypcji lub gdy zaprzestaniemy jego wysyłania.
Na potrzeby analiz statystycznych naszych kampanii newslettera, nasze newslettery zawierają elementy znane jako „piksele śledzące”.
To miniatura scalona z wiadomością e-mail sformatowana w HTML, która pozwala nam określić czy i kiedy otwarto wiadomość e-mail i jakie łącza w wiadomości e-mail zostały kliknięte.
W ramach tego procesu, na nasze serwery trafia również adres IP.
Jednakże nie przechowujemy tego adresu IP ani innych danych osobowych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda na mocy Art. 6(1)(a) RODO.
Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać swoją zgodę, mającą zastosowanie w przyszłości do wszystkich rodzajów newslettera bez ponoszenia żadnych kosztów, poza podstawowymi kosztami przesyłu (tj. na przykład, kosztami dostawcy usług internetowych użytkownika). W takim przypadku nie będziemy już wysyłać newslettera.
Jeżeli otrzymamy prośbę o wycofanie zgody dodamy dane kontaktowe użytkownika na czarną listę, z której korzystamy, by mieć pewność, że nie będziemy wysyłać niechcianych reklam.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

9. Pliki cookie

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany i przechowywany w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki.
Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika i nie wywołują żadnych szkód.
Pliki cookie tej Strony Internetowej zawierają dane osobowe użytkownika.

Pliki cookie oszczędzają użytkownikowi Strony Internetowej, przykładowo, ponownego wprowadzania danych, ułatwiają przesył konkretnej treści i pomagają Autohero zidentyfikować szczególnie popularne obszary Strony Internetowej.

Pozwala to Autohero, między innymi, na dostosowanie treści Strony Internetowej do potrzeb jej użytkowników.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

Użytkownik może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie Internetowej możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stałe sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już zapisane mogą zostać usunięte za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Ta opcja jest dostępna w popularnych przeglądarkach.

Jeżeli użytkownik wyłączy zapis plików cookie w przeglądarce internetowej, z której korzysta, najprawdopodobniej nie wszystkie funkcje tej Strony Internetowej będą w pełni dostępne.

10. Google Analytics


Niniejsza Strona Internetowa korzysta z Google Analytics.

Google Analytics to usługa analizy stron.

Analiza stron internetowych to zbieranie, łączenie i analiza danych odnoszących się do zachowania użytkowników na stronach.

Usługa analizy stron zbiera, między innymi, dane na temat tego z jakiej strony Osoba, której dane dotyczą trafiła na tę stronę (strona znana jako adres odsyłający), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często lub na jak długo podstrona jest odwiedzana.

Analiza stron jest stosowana, aby zoptymalizować stronę internetową i by przeprowadzić analizę stosunku kosztu do korzyści reklam w Internecie. Spółką obsługującą Google Analytics jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Na potrzeby analizy za pośrednictwem Google Analytics Autohero stosuje sufiks „_gat._anonymizeIp”.

Dzięki tej funkcji, adres IP połączenia internetowego Osoby, której dane dotyczą zostaje skrócony i zanonimizowany przez Google, jeżeli Osoba, której dane dotyczą wchodzi na naszą Stronę Internetową z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego częścią Porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Celem Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą Stronę Internetową.

Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, by przeanalizować wykorzystanie Strony Internetowej, aby stworzyć raporty internetowe, które podsumowują aktywności na Stronie Internetowej, a także by świadczyć dodatkowe usługi związane z wykorzystaniem Strony Internetowej.

Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, to jest pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze użytkownika i które pozwalają analizować, jak korzystał on ze Strony.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na poszczególne podstrony niniejszej Strony Internetowej– która jest obsługiwana przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie i która korzysta z usługi Google Analytics – narzędzie Google Analytics zmusza przeglądarkę internetową w systemie IT Osoby, której dane dotyczą, by przesłała ona dane spółce Google w celu dokonania analizy.

W kontekście tego procesu technicznego, Google pozna dane osobowe – takie jak adres IP Osoby, której dane dotyczą – które pozwolą spółce Google, między innymi, na prześledzenie pochodzenia odwiedzających i kliknięć i tym samym umożliwią zafakturowanie prowizji.

Dzięki plikom cookie, przechowywane są dane osobowe, na przykład godzina dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp do naszej Strony Internetowej oraz liczba wejść Osoby, której dane dotyczą na naszą Stronę Internetową.

Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą Stronę Internetową, te dane osobowe, a także adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta Osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do spółki Google w USA.

Te dane osobowe są przechowywane przez spółkę Google w USA.

Google potencjalnie przesyła te dane osobowe, które zebrała dzięki temu procesowi, stronom trzecim.

Jak stwierdzono powyżej, Osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym czasie, zablokować Stronie Internetowej możliwość umieszczania plików cookie, dokonując stosownych ustawień w ustawieniach przeglądarki, tym samym na stałe sprzeciwiając się zapisowi plików cookie.

Taka zmiana ustawień przeglądarki uniemożliwi również spółce Google umieszczanie plików cookie w systemie IT Osoby, której dane dotyczą.

Co więcej, pliki cookie, które zostały już umieszczone przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki lub oprogramowania.

Co więcej, Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się zbieraniu danych przez Google Analytics i związanych z wykorzystaniem niniejszej Strony Internetowej, a także sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych przez Google i zapobiegać takiemu zbieraniu i przetwarzaniu.

Aby zrealizować swoje prawa, Osoba, której dane dotyczą musi pobrać wtyczkę dla przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować tę wtyczkę.

Ta wtyczka informuje narzędzie Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że nie może ono przesyłać żadnych danych i informacji na temat wizyt na stronach.

Google uznaje zainstalowanie takiej wtyczki jako sprzeciw.

Jeżeli system IT Osoby, której dane dotyczą zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, Osoba, której dane dotyczą musi ponownie zainstalować wtyczkę przeglądarki, aby wyłączyć narzędzie Google Analytics.

Jeżeli wtyczka zostanie odinstalowana lub wyłączona przez Osobę, której dane dotyczą lub inną osobę, która podlega kontroli Osoby, której dane dotyczą, można taką wtyczkę ponownie zainstalować lub włączyć.

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz poznać szczegóły na temat przepisów dotyczących ochrony danych spółki Google, należy wejść na stronę

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

oraz

http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym łączem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

11. Google Tag Manager

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z Google Tag Manager.
Ta usługa pozwala na zarządzanie tagami Strony Internetowej za pośrednictwem interfejsu.
Tagi to niewielkie elementy kodu, które służą, między innymi, by mierzyć ruch i zachowanie odwiedzających.
Google Tag Manager jedynie implementuje tagi.
Żadne pliki cookie nie są wykorzystywane i tym samym żadne dane osobowe nie są gromadzone w ramach tego procesu.
Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane.
Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do takich danych.
Jeżeli przeprowadzono dezaktywację na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona aktywna dla wszystkich tagów, pod warunkiem, że zostały one zainstalowane przez Google Tag Manager..

12. Google AdWords

Niniejsza Strona Internetowa korzysta ze Śledzenia konwersji Google.
Obejmuje to instalowanie plików cookie na komputerze przez Google AdWords, jeżeli użytkownik trafił na naszą Stronę Internetową za pośrednictwem reklamy Google.
W ramach swoich czynności sprzedażowych, Autohero zachęca potencjalnych klientów do skorzystania z ofert zaprezentowanych na Stronie Internetowej z wykorzystaniem Google AdWords, to jest reklam w kontekście wyników wyszukiwań Google.
W tym kontekście należy wziąć pod uwagę kilka kwestii w odniesieniu do plików cookie umieszczanych przez Google na komputerze, w sytuacji, gdy użytkownik trafił na Stronę Internetową za pośrednictwem reklamy Google: taki plik cookie przestaje być aktywny po 30 dniach i nie służy do identyfikacji osób.
Jeżeli użytkownik odwiedza poszczególne podstrony strony należące do klienta AdWords, a taki plik cookie jest aktywny, Google i klient mogą zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie.
Tym samym nie jest możliwe śledzenie plików cookie za pośrednictwem stron klientów AdWords.
Informacje uzyskane dzięki plikom cookie dotyczącym konwersji są stosowane na potrzeby tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji.
Klienci AdWords otrzymują liczbę użytkowników, która kliknęła ich reklamę i którzy zostali przekierowani na stronę, która zawiera tag śledzenia konwersji.
Tacy klienci nie otrzymują jednak informacji, których można użyć, by zidentyfikować daną osobę.
Jeżeli użytkownik nie chce brać udziału w procesie śledzenia, można zablokować instalację pliku cookie, który odpowiedzialny jest za śledzenie, przykładowo poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne umieszczanie plików cookie.
Można również wyłączyć pliki cookie odpowiedzialne za śledzenie konwersji, dostosowując ustawienia przeglądarki, by ta blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com.
Z polityką prywatności Google w odniesieniu do śledzenia konwersji można się zapoznać pod adresem https://policies.google.com/privacy?gl=pl.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO..

13. Doubleclick by Google

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z usługi DoubleClick Google.
DoubleClick Google to usługa oferowana przez Google.
DoubleClick Google korzysta z plików cookie, by wyświetlać reklamy, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika.
W tym kontekście, przeglądarka otrzymuje oznaczenie, by określić, jakie reklamy wyświetliły się w przeglądarce i jakie reklamy zostały kliknięte.
Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.
Korzystanie z plików cookie DoubleClick pozwala Google i jej stronom partnerskim umieszczać reklamy na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych.
Informacje stworzone przez pliki cookie są przesyłane przez Google w celach analizy na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Przesył danych przez Google do stron trzecich ma miejsce jedynie na podstawie przepisów prawa lub w kontekście przetwarzania danych umownych.
W żadnej sytuacji spółka Google nie połączy danych użytkownika z innymi danymi zbieranymi przez Google.
Można wyłączyć zapis plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki;
należy jednak pamiętać, że najprawdopodobniej użytkownik nie będzie mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji Strony Internetowej.
Co więcej, można zablokować funkcję zbierania danych generowanych przez pliki cookie i związanych z wykorzystaniem Strony Internetowej przez spółkę Google, a także zablokować ich przetwarzanie, pobierając wtyczkę ze strony https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB pod pozycją „DoubleClick deactivation add-on” (wtyczka dezaktywacyjna DoubleClick) i instalując ją.
Można również wyłączyć pliki cookie DoubleClick na stronie Digital Advertising Alliance http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.

14. Mouseflow

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z Mouseflow, narzędzia analizy internetowej spółki Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania (dalej „Mouseflow”), aby zapisywać losowo wybrane wejścia (tylko z wykorzystywaniem zanonimizowanych adresów IP).
Tym samym tworzony jest protokół ruchów myszy i kliknięć, który ma na celu odtworzenie przykładowych próbek poszczególnych wejść na stronę i tym samym wykryć potencjalne poprawki dla Strony Internetowej.
Te informacje nie mają charakteru osobistego i nie są przesyłane dalej.
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie takiej rejestracji, może on wyłączyć usługę Mouseflow na stronach, które z niej korzystają, przechodząc pod następujący adres: www.mouseflow.de/opt-out/.
Politykę prywatności Mouseflow można znaleźć na stronie https://mouseflow.de/privacy/.

15. Amazon Cloudfront

Niniejsza Strona Internetowa korzysta z usługi Amazon CloudFront, systemu CDN (content delivery network) spółki Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (dalej „Amazon”).
Korzystanie z systemu CDN skraca czas ładowania się Strony Internetowej.
Amazon obsługuje kilka serwerów w Europie (w tym we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech i w Mediolanie we Włoszech), aby móc wysyłać nasze dane najszybciej jak to możliwe.
Jednakże w kwestiach technicznych nie można zapewnić, że przeglądarka nie skorzysta z serwera znajdującego się poza UE (np. dlatego, że wejście na tę Stronę Internetową miało miejsce spoza UE lub z innego powodu).
W takim przypadku, dane wysłane z przeglądarki są wysyłane bezpośrednio do stosownego kraju i/lub regionu (Ameryka Północna i Południowa, Azja, Australia).
Spółka Amazon posiada certyfikat na mocy programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje, że działa ona zgodnie z europejskim prawem na rzecz ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Amazon CloudFront, należy wejść na stronę https://aws.amazon.com/de/cloudfront/.
Z polityką prywatności Amazon można się zapoznać pod adresem https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

16. CrazyEgg.com

Ta Strona Internetowa korzysta z narzędzia śledzenia CrazyEgg.com, aby zapisywać losowo wybrane wejścia (tylko z wykorzystywaniem zanonimizowanych adresów IP).
Korzystając z ciasteczek, to narzędzie śledzenia pozwala na analizę tego, jak użytkownik korzysta ze Strony Internetowej (to jest co użytkownik klika).
W tym celu, profil użytkownika jest wyświetlany wizualnie.
Narzędzie tworzy profile użytkowników wykorzystując pseudonimy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6(1)(f) RODO.
W dowolnej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych tworzonych przez CrazyEgg.com, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie http://www.crazyegg.com/opt-out.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ochrony danych przez CrazyEgg.com, należy wejść na stronę http://www.crazyegg.com/privacy.

17. Facebook SDK

W naszej aplikacji na mobilne systemy operacyjne, zastosowaliśmy element znany jako Facebook SDK.
To oprogramowanie pozwala nam znaleźć odpowiedzi na pytanie, dzięki którym kampaniom reklamowym na Facebooku użytkownicy zainstalowali naszą aplikację.
W tym celu wysyłamy Facebookowi ID aplikacji, wersję aplikacji i informację, że aplikacja została uruchomiona.
Żadne inne dane nie są przesyłane.

18. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Autohero przetwarza i przechowuje inne dane osobowe wyłącznie przez taki okres, który jest konieczny, by zrealizować cel przechowywania. Gdy cel przechowywania zostanie zrealizowany, dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane rutynowo, zgodnie z przepisami prawa. Dane o użytkowaniu są co do zasady usuwane co 30 dni.

19. Prawa Osoby, której dane dotyczą

W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw wymienionych w niniejszej klauzuli, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).

a. Prawo do uzyskania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane.

b. Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji w następujących kwestiach:

 • dane osobowe jej dotyczące;
 • cele przetwarzania;
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 • informacje czy dane zostały przesłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

c. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania

 • o sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą
  oraz
 • o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które jej dotyczą.

d. Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o bezzwłoczne usunięcie danych, które jej dotyczą, zwłaszcza w sytuacji, gdy:
 • cele, na które dane osobowe zostały zebrane lub w ramach których były przetwarzane nie są już aktualne;
 • Osoba, której dane dotyczą wycofała swoją zgodę, na której oparte było przetwarzanie i nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania;
 • Osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się przetwarzaniu i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  i/lub
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnioskowania o ograniczenie przetwarzania, w sytuacji, gdy:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Autohero sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • dane osobowe nie są już potrzebne na cele przetwarzania, ale są one potrzebne Osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy sprzeciw doprowadzi do zaprzestania przetwarzania.

  f. Prawo do przenoszenia danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące.

  Co więcej, osoba, której dane dotyczą ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych.

  g. Prawo do sprzeciwu

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych:

  • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Autohero lub przez stronę trzecią.
  W przypadku sprzeciwu, Autohero nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych prawnie i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  W sytuacji, gdy Osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, może ona wysłać nam wiadomość na dane kontaktowe podane w klauzuli 1 lub klauzuli 2 (na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub pismo).


  Wersja na dzień 11.10.2019