Verklaring met betrekking tot de gegevensprivacy

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website https://www.autohero.com. Autohero GmbH (hierna „Autohero“ or „we“) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens.

Indien we persoonsgegevens op andere wijze verwerken (bijv. naam, adres, e-mailadres, of telefoonnummer vannstemming met de Europese, algemene verordening gegevensbescherming (hierna: „AVG“) en landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op Autohero) Het verwerken van persoonsgegevens waarvoor geen rechtsgrondslag bestaat, zal (indien nodig) alleen met uw toestemming gebeuren.

Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy verschaft informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die door Autohero verwerkt worden en over de rechten die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

1. De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG en andere bepalingen van de wet inzake gegevensbescherming is

Autohero GmbH
Potsdamer Platz 1
10785 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 (0)30 / 2016 38 1120

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u direct contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:

Autohero GmbH
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 (0)30 / 201 63 405

3. Verwerking van gebruiksgegevens

Elke keer dat deze Website bezocht wordt door een bezoeker, verzamelt deze Website algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen. Het betreft de volgende gegevens:

 • gebruikte browsertypes en versies,
 • het besturingssysteem dat het toegangssysteem gebruikt,
 • de webpagina van waaruit een toegangssysteem op deze Website uitkomt (ook bekend als verwijzer),
 • de sub-websites waar via een toegangssysteem toegang tot verkregen wordt op deze Website,
 • de datum en tijd waarop de Website bezocht wordt,,
 • het IP-adres,
 • de internetaanbieder dat het toegangssysteem gebruikt, en
 • andere vergelijkbare gegevens en informatie dat gevaren afwendt in geval van aanvallen onze IT-systemen.

Bij de verwerking van deze gebruiksgegevens trekt Autohero geen enkele conclusie over het Gegevenssubject. Autohero heeft deze gegevens nodig om

 • de inhoud van en de advertenties voor deze Website te optimaliseren,
 • en de inhoud van deze Website correct te leveren,
 • het doorlopend functioneren van onze IT-systemen en de technologie achter deze Website te verzekeren en
 • de wethandhavingsautoriteiten informatie te verschaffen die nodig is voor voeren van een strafprocedure in geval van een cyberaanval.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

en Autohero analyseert deze gegevens in anonieme vorm voor de statistieken en met als doel de gegevensbescherming en gegevensveiligheid te verbeteren.De anonieme gegevens in de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die door het Gegevenssubject verschaft zijn.

4. Verwerking van gegevens die u aan ons hebt verstrekt

We verzamelen en bewaren gegevens die u aan ons verstrekt tijdens het gebruik van de Website en met name bij het gebruik van de applicaties, diensten of tools van de Website. Deze gegevens omvatten:

 • gegevens die u aan ons verstrekt tijdens de registratie of tijdens het inschrijven op een van onze diensten, zoals naam, emailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, postcode;
 • gegevens die u aan ons verstrekt hebt voor het afsluiten van een aankoopcontract voor een tweedehands voertuig;
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (b) AVG.

 • gegevens die u aan ons verschaft via sociale media, websites of diensten;
 • gegevens die doorgegeven worden in het kader van probleemoplossing en correspondentie/feedback op de Website of via email / fax / per post;
 • aanvullende persoonsgegevens die we aan u vragen en die we nodig hebben voor Authenticatie of controledoeleinden indien overtreding van onze gebruiksvoorwaarden vermoed wordt.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

5. Overdracht van gegevens aan verbonden bedrijven

Autohero is een dochteronderneming van AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlijn, Duitsland (hierna „AUTO1 Group“).

gevens die verzameld zijn via de Website en die opgeslagen en verder verwerkt worden door Autohero met gebruik van de technische diensten van AUTO1 Group en hier bewaard indien en voor zoverre nodig voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden. AUTO1 Group is verplicht in dit opzicht de vertrouwelijkheid te verzekeren en de gegevens alleen volgens de instructies van Autohero te verwerken. De respectievelijke rechtsgrondslag is Art. 28 AVG.

AUTO1 Group is het moederbedrijf van de volgende dochterondernemingen: AUTO1 Kales Services GmbH & Co. KG , AUTO1 Operation Services GmbH & Co. KG, AUTO1 Marketing Services GmbH & Co. KG, AUTO1 IT Services GmbH & Co. KG, AUTO1 Global Services GmbH & Co. KG, WKDA Booking Services GmbH & Co. KG en WKDA Automobile DE GmbH & Co. KG (hierna de 'AUTO1 Dochterondernemingen').
Een overdracht van uw persoonsgegevens naar en verwerking hiervan door de AUTO1 Dochterondernemingen gebeurt alleen voor de volgende doeleinden:

 • beheer van persoonsgegevens
 • Voor verwante verwerking van technische gegevens, verwerkt de AUTO1 Dochteronderneming de persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze en alleen als Autohero dit vraagt en volgens de instructies van Autohero. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 28 AVG.
 • verwerking van uw aanvragen
 • verwerking van contracten

6. Gebruik en overdracht van gegevens in het kader van financiering van een voertuig

Indien u hebt gekozen voor de financiering van uw voertuig, hebben we aanvullende gegevens van u nodig (bijv. burgerlijke staat, informatie betreffende verzekering).
We sturen deze gegevens naar de financieringsbank door de financiering van uw voertuig. We werken samen met de volgende banken:

 • Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH, Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss, Deutschland.
 • BNP Paribas S.A., Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (b) AVG.

 • De privacyverklaring van de financieringsbank met betrekking tot de gegevens kan van toepassing zijn.

7. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners

Autohero krijgt hulp van externe dienstverleners voor bepaalde analyses, verwerkings- of opslagprocessen van technische gegevens (bijv. om samengevoegde, niet-persoonlijke statistieken uit gegevensbanken te verkrijgen of voor de opslag van back-upkopieën). Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge normen betreffende gegevensbescherming en gegevensveiligheid. Ze zijn verplicht de persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen en deze alleen te verwerken als Autohero dit vraagt en volgens de instructies van Autohero. De rechtsgrondslag voor de betrokkenheid van zulke dienstverleners is Art. 28 AVG.

Autohero werkt samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise bieden met betrekking tot speciale onderdelen(bijv.belastingadviseurs, rechtshulp, accountants, logistieke bedrijven).Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht vertrouwelijkheid te garanderen.Als overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten nodig is, dan is de rechtsgrondslag, afhankelijk van de soort samenwerking, Artikel 6(1)(b) of , (f) AVG.

8. Aanmelding voor nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, zullen we uw e-mailadres gebruiken om het respectievelijke nummer van onze nieuwsbrief naar u te sturen. Zo ontvangt u regelmatig informatie over interessante onderwerpen.Om een correcte aanmelding voor onze nieuwsbrief te verzekeren - dat wil zeggen, om onrechtmatige aanmelding op naam van derde partijen te voorkomen -, zullen we na uw eerste aanmelding voor de nieuwsbrief en als onderdeel van onze dubbele opt-in procedure, per e-mail een bevestiging sturen waarin we u vragen te bevestigen dat u zich aangemeld hebt. We zullen ook uw IP-adres opslaan en de datum en tijd waarop u zich hebt aangemeld evenals de bevestiging zodat we op latere datum bewijs van aanmelding kunnen tonen. We zullen uw e-mailadres opslaan zodat we onze nieuwsbrief naar u kunnen sturen behalve en tot u zich afmeldt of we stoppen met het versturen van de nieuwsbrief.

Voor statistische analyses van onze nieuwsbriefcampagnes, bevatten de nieuwsbrieven zogenaamde tracking pixels. Dit is een thumbnail afbeelding ingebed in de e-mail, geformatteerd in HTML, waarmee we kunnen kijken of en wanneer u een e-mail geopend hebt en op welke linken in deze e-mail u geklikt hebt. Als onderdeel van dit proces wordt uw IP-adres ook doorgegeven aan onze servers. Echter, we slaan dit IP-adres niet op en slaan geen andere persoonsgegevens op.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG.

U kunt, op elk moment, uw toestemming intrekken voor de toekomstige nieuwsbrieven en dit zonder extra kosten buiten de standaard transmissiekosten (bijv. de kosten van uw internetaanbieder). In dat geval kunnen we u helaas de nieuwsbrief niet langer sturen.

Indien we intrekking van toestemming van u ontvangen, voegen we jouw persoonlijke contactgegevens toe aan een blokkeerlijst en zullen wij zorgen dat je niet meer gecontacteerd wordt door ons. Dit alles is op basis van Art. 6 (1) (f) AVG.

9. Cookies

De Website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internet browser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Cookies worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker bewaard en beschadigen de computer in geen enkel opzicht. De cookies van de Website bevatten persoonsgegevens over de gebruiker. Cookies besparen de gebruiker van de Website heel wat moeite; de gebruiker hoeft bepaalde gegevens niet elke keer in te voeren, ze vereenvoudigen de overdracht van specifieke inhoud en helpen Autohero bij het identificeren van specifieke, populaire onderdelen van de Website. Zo kan Autohero, onder andere, de inhoud van de Website aanpassen aan de behoeften van de gebruikers.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

De gebruiker kan, op elk moment, het plaatsen van cookies door deze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Bovendien kunnen cookies die al op de computer staan op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software. Dit is mogelijk in alle gebruikelijke internetbrowsers. Indien de gebruiker het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen bepaalde functies van deze Website niet volledig gebruikt worden.

10. Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-dienst. Webanalyse is de verzameling, bundeling en analyse van gegevens betreffende het gedrag van website bezoekers. Een webanalyse-dienst verzamelt, onder andere, gegevens met betrekking tot welke webpagina een Gegevenssubject gebruikt om op een andere webpagina te komen (ook verwijzer genoemd), welke sub-sites van de website bezocht zijn en hoe vaak en voor hoe lang een sub-site werd bezocht. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te optimaliseren en een kosten-baten analyse van internetreclame uit te voeren.

De werkmaatschappij van het Google-Analytics component is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google LLC is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

el van dit achtervoegsel wordt het IP - adres van de internetverbinding van het Gegevenssubject ingekort en anoniem gemaakt door Google indien onze Website bezocht wordt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google-Analytics component is de bezoekersstroom op de Website te analyseren. Google gebruikt, onder andere, de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van de Website te analyseren om zo online rapporten voor ons aan te maken die de activiteiten op de Website tonen. Op basis van deze gegevens kunnen wij tevens aanvullende diensten bieden in relatie tot het gebruik van de Website.

Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Elke keer dat een van de individuele pagina's van deze Website - beheerd door de controller verantwoordelijk voor de verwerking en waarin een Google-Analytics component in geïntegreerd is - bezocht wordt, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van het Gegevenssubject automatisch geactiveerd door het respectievelijke Google-Analytics component om gegevens aan Google door te geven voor de online analyse. In het kader van dit technische proces zal Google kennis krijgen van persoonsgegevens - zoals het IP-adres van het Gegevenssubject - waarmee Google, onder andere, kan zien waar de bezoekers van en de kliks op de website vandaan komen. Zo kunnen commissies gefactureerd worden.

Door middel van de cookie worden persoonsgegevens opgeslagen; bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de plaats waar de Website werd bezocht en het aantal keren dat het Gegevenssubject onze Website bezocht. Elke keer dat onze Website bezocht wordt, worden deze persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding gebruikt door het Gegevenssubject, doorgestuurd naar Google in de USA. Deze persoonsgegevens worden door Google in de USA opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens, die via het technische proces werden verzameld, doorsturen aan derden.

Zoals hierboven al werd uitgelegd kan het Gegevenssubject op elk moment het plaatsen van cookies door onze Website weigeren door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor het plaatsen van cookies permanent te weigeren. Indien de instellingen van de gebruikte internetbrowser gewijzigd zijn, kan Google ook geen cookie plaatsen op het IT-systeem van het Gegevenssubject. Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics geplaatst is, op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere software.

Bovendien heeft het Gegevenssubject de optie de verzameling van gegevens weigeren die door Google Analytics geproduceerd worden en gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website. Hij/zij kan tevens de verwerking van zulke gegevens door Google weigeren en zulke verzameling en verwerking beletten. Hiertoe dient het Gegevenssubject een browser add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren.Deze browser add-on laat Google Analytics weten via JavaScript dat geen gegevens en informatie over het bezoek aan de webpagina's aan Google Analytics doorgegeven mag worden. Google ziet de installatie van de browser add-on als een weigering. Indien het IT-systeem van het Gegevenssubject verwijderd, geformatteerd of op een latere datum opnieuw geïnstalleerd wordt, dan moet het Gegevenssubject ook de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on gedeïnstalleerd of gedeactiveerd is door het Gegevenssubject of door een andere persoon die voor het Gegevenssubject kan beslissen, dan is er een optie om de browser add-on opnieuw

Voor verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google, raadpleeg https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wordt uitgebreid uitgelegd in https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Google Tag Manager

Deze Website gebruikt Google Tag Manager. Deze dienst laat het beheer van website tags toe via een interface. Tags zijn kleine code-elementen die, onder andere, het verkeer en het gedrag van bezoekers meten. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies gebruikt en daarom dus ook geen persoonsgegevens verzameld voor dit proces. Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Indien een deactivering uitgevoerd werd op domein- of cookieniveau, dan blijft die bestaan voor alle tracking tags op voorwaarde dat deze met Google Tag Manager geïmplementeerd werden.

12. Google AdWords

Deze Website gebruikt Google Conversation Tracking. Als u via een Google-advertentie op onze Website arriveert, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer.

Als onderdeel van hun verkoopactiviteiten, richt Autohero de aandacht van potentiële klanten op aanbiedingen die op de Website gemaakt worden met gebruik van Google AdWords, dwz reclames in het kader van zoekresultaten op Google. In dit kader zijn er enkele punten die aandacht verdienen met betrekking tot de cookie die Google op uw computer plaatst als u op onze Website komt via een Google-advertentie: deze cookie verloopt na 30 dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt die toebehoren aan de AdWords-klant en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd is. Elke AdWords-klant ontvangt een ander cookie.

Het is dus niet mogelijk cookies te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die verkregen worden met gebruik van deze cookie is voor het aanmaken van statistieken voor AdWords-klanten die voor conversion tracking gekozen hebben. AdWords-klanten zullen weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar een pagina die uitgerust is met een conversion tracking tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u het plaatsen van een cookie voor dit doeleinde weigeren - bijvoorbeeld door de browserinstellingen aan te passen en het automatisch plaatsen van cookies compleet te deactiveren. U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browserinstellingen zo te programmeren dat cookies van www.googleadservices. geweigerd worden.

Raadpleeg het Google-privacybeleid met betrekking tot conversion tracking op https://policies.google.com/privacy?gl=de.

13. Doubleclick by Google

Deze Website gebruikt DoubleClick by Google. DoubleClick by Google is een dienst verstrekt door Google. DoubleClick by Google gebruikt cookies om u advertenties te tonen die relevant voor u zijn. In dit kader wordt een pseudoniem-ID aan uw browser toegewezen om na te gaan welke advertenties op uw browser getoond worden en op welke advertenties geklikt wordt. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Door middel van DoubleClick kan Google en de partnerwebsites advertenties plaatsen op basis van vorige bezoeken aan onze en andere websites op het internet. De informatie die door de cookies gegenereerd wordt, wordt door Google voor analysedoeleinden doorgestuurd aan een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De overdracht van de gegevens door Google aan derden mag alleen op basis van wettelijke bepalingen of in het kader van verwerking van contractgegevens. Google zal in geen geval uw gegevens vergelijken met andere gegevens die door Google verzameld worden. U kunt opslag van cookies weigeren door de instelling van uw browser software aan te passen; het kan dan echter het geval zijn dat u alle functies van de Website niet meer volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u verzameling van gegevens door Google weigeren, gegeneerd door de cookies en gerelateerd aan uw gebruik van de Website evenals de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor dient u de browser plug-in te downloaden die beschikbaar is op https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB in de rubriek DoubleClick deactivation add-on en deze te installeren. U kunt ook de DoubleClick cookies deactiveren op de pagina van Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2#!/.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

14. Mouseflow

Deze Website gebruikt Mouseflow, een webanalyse tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denemarken (hierna Mouseflow), om willekeurige geselecteerde, individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Zo wordt een protocol van de muisbewegingen en kliks aangemaakt dat bedoeld is voor het nabootsen van willekeurige steekproeven van individuele websitebezoeken om zo potentiële verbeteringen voor de Website te creëren. De informatie is niet persoonlijk en wordt niet doorgegeven. Indien u deze opnames weigert, kunt u het gebruik van Mouseflow via de volgende link deactiveren voor alle websites: www.mouseflow.de/opt-out/.Het privacybeleid van Mouseflow is te vinden op https://mouseflow.de/privacy/.

15. Amazon Cloudfront

Deze Website gebruikt Amazon CloudFront, een CDN (content delivery network) van Amazon Web Services, Inc., 410 zon beheert talrijke servers in Europa (waaronder Frankfurt am Main, Duitsland en Milaan, Italië) zodat we u onze gegevens zo snel mogelijk kunnen versturen. Echter, technisch gezien kan het niet worden uitgesloten dat uw browser toegang heeft tot een server buiten de EU (bijv. omdat u deze Website van buiten de EU bezoekt, om welke reden dan ook). In dat geval worden de gegevens van uw browser direct naar het respectievelijke land en/of regio gestuurd (Noord en Zuid Amerika, Azië. Australië). Amazon is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4). Voor meer informatie over Amazon CloudFront zie https://aws.amazon.com/de/cloudfront/. Raadpleeg het privacybeleid van Amazon op https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

16. CrazyEgg.com

Deze Website gebruikt het tracking tool CrazyEgg.com om willekeurige geselecteerde, individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een geanonimiseerd IP-adres). Dit tracking tool gebruikt cookies en maakt analyse mogelijk van de manier waarop u de Website gebruikt (bijv. op welke inhoud geklikt wordt). Daartoe wordt het gebruikersprofiel visueel weergegeven. De tool maakt gebruikersprofielen aan met gebruik van pseudoniemen.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.
U kunt op elk moment de verzameling, verwerking en gebruik van de gegevens gegenereerd door CrazyEgg.com weigeren door de instructies te volgen op http://www.crazyegg.com/opt-out folgen. Voor verdere informatie over gegevensbescherming op CrazyEgg.com, raadpleeg http://www.crazyegg.com/privacy.

17. Facebook SDK

In onze app voor mobiele besturingssystemen, integreren we wat bekend staat als een Facebook SDK. Met deze software kunnen we nagaan via welke advertentiecampagne op Facebook gebruikers aangezet werden onze app te downloaden. Voor dit doeleinde sturen we aan Facebook de ID van de app, de appversie en de informatie dat de app gestart is. Er worden geen verdere gegevens aan Facebook gestuurd.

18. Wissen en blokkeren van persoonsgegevens

Autohero verwerkt en bewaart andere persoonsgegevens alleen voor de tijd die vereist is om het doeleinde van de opslag te realiseren. Als het doeleinde van de opslag eenmaal ophoudt te bestaan, worden de persoonsgegevens stelselmatig gewist of geanonimiseerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Gebruiksgegevens worden over het algemeen na 30 dagen gewist.

19. Rechten van het Gegevenssubject

Indien u een of meerdere rechten uit deze clausule wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).

a. Recht op bevestiging

U hebt het recht bevestiging te vragen van het feit of persoonsgegevens die u betreffen, worden verwerkt.

b. Recht van toegang

U hebt het recht informatie te verkrijgen over de volgende elementen:

 • De opgeslagen persoonsgegevens u betreffend;
 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekend gemaakt;
 • de voorgenomen opslagperiode van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die gebruikt zijn om die periode te bepalen;
 • het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitname;
 • of persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie worden doorgegeven.

c. Recht op correctie

U hebt het recht

 • de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen en
 • de aanvulling te vragen van onvolledige persoonsgegevens die u betreffen.

d. Recht op wissen

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen onmiddellijk te laten wissen, met name indien

 • het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verzameld of verwerkt werden niet meer bestaat;
 • u uw toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er geen verdere wettelijke basis voor verwerking bestaat;
 • u geen toestemming geeft voor verwerking en er geen verdere dwingende, wettelijke basis voor verwerking bestaat; en/of
 • de persoonsgegevens illegaal zijn verwerkt.

e. Recht op beperkte verwerkingU hebt het recht om beperkte verwerking te vragen indien
 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, met name voor een periode waarvoor Autohero de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 • de verwerking illegaal is en in plaats van het wissen van persoonsgegevens u vraagt om beperkt gebruik van de persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor het bepalen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • u verwerking geweigerd hebt en het nog niet duidelijk is of uw weigering zal leiden tot het stoppen van de gegevensverwerking.

f. Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen in een gestructureerd, algemeen en machine leesbaar formaat te ontvangen.

Bovendien hebt u het recht de persoonsgegevens direct naar een andere controller te laten sturen, voor zover dit technisch mogelijk is en het geen negatief effect heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

g. Recht op weigering

U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien gegevensverwerking gebaseerd is op de volgende reden:

 • verwerking nodig is voor de doeleinden van wettelijk belang nagestreefd door Autohero of door een derde.
In geval van weigering zal Autohero de persoonsgegevens niet langer verwerken behalve als er dwingende, wettelijke redenen zijn voor deze verwerking die uw belang, rechten en vrijheden opheffen of indien het doel van de verwerking het bepalen, uitvoeren van of verweren tegen rechtsvorderingen inhoudt.

Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen aan de contacten die in clausule 1 of 2 worden weergegeven (bijv. per e-mail of per brief).
Je kunt je cookie voorkeuren hier wijzigen